A Világosság-csoport 1929

Emigráns szociáldemokraták röplapja az ellenforradalmi rendszer első tíz évéről